Focus Enterprise Merkezi İzleme ve Yönetim Yazılımı

Focus, client/server mimarisi ile geliştirilmiş çok kullanıcılı güvenli bir veri saklama sistemine sahip, boyahaneniz için entegre bir çözümüdür. Fabrikanızdaki diğer sistemler ile çok kolay bir şekilde entegre olabilir ve uzaktan servis desteği sayesinde servis zamanını ve maliyetini minimuma indirir. Kimyasal otomasyon sistemi bağlantısı ile makinalarınızın gerçek zamanlı kimyasal taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Neden Boyahane Otomasyonu? Artan küresel rekabet, buna bağlı değişen satış yatları, hammadde işçilik ve enerji maliyetlerini üretici belirleyememektedir. Bir firmanın rekabet gücü ve karlılığını etkileyecek en önemli unsurların “gerçek maliyetleri hesaplamak ve azaltmak, üretim verimliliğini arttırmak, hata payını minimize etmek, kontrollü tekrarlanabilirlik, planlama tam denetim ve izleme” olduğu görülmektedir. Bir işletmenin güçlü rekabet ortamında kar edebilmesini sağlayan unsurların hepsi, aşağıda belirtilen maddelerin sistematik ve hatasız bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkündür.

  • Veri Toplama 
  • Hataların Minimize Edilmesi
  • İzleme ve Raporlama
  • Gerçek Maliyet Hesabı 
  • Fizibilite 
  • Verimliliğin Artması 
  • Maliyetlerin Azalması


 
Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız..